Dutch Language News

De ‘opvang in eigen regio’-mantra is voorlopig niet meer dan een holle leus

28 october 2017 | Trouw

Sommige plannen voor de opvang van vluchtelingen zijn echt utopisch, stellen Leo Lucassen, directeur onderzoek IISG, en hoogleraar sociale geschiedenis Universiteit Leiden Hein de Haas.

Bij de presentatie van haar essay ‘Nergensland’ pleitte Femke Halsema begin deze maand voor opvang van vluchtelingen in de eigen regio. Haar utopische essay is sterk geïnspireerd op het eerder dit jaar gepubliceerde boek ‘Refuge: Transforming a Broken Refugee System’ van twee Britse wetenschappers, Alexander Betts en Paul Collier.

Hun boek, dat internationaal veel stof heeft doen opwaaien, belooft een morele en praktische oplossing voor de vluchtelingenproblematiek. De één miljoen vluchtelingen in 2015 vormen nog maar het begin, aldus Betts en Collier. Als we de buitengrens niet streng bewaken, dan zullen landen in Afrika massaal leegstromen…[Lees meer]


‘Zes migratiemythes doorgeprikt’

26 juni 2016 | One World

ONDERZOEK – Migratie is een spektakelstuk geworden waarbij  zowel de positieve als negatieve aspecten van migratie sterk worden overdreven. Met als gevolg een migratiehysterie. Hoog tijd voor het doorbreken van een aantal migratie mythen, een betere koppeling tussen migratiebeleid en wetenschap én een erkenning dat migratiebeleid maar beperkt effectief is, zo stelt Prof. Hein de Haas (Universiteit van Amsterdam) in zijn oratie, afgelopen woensdag 22 juni.

Bij discussies over migratie overheerst het beeld van horden gelukszoekers die naar Nederland komen en het beeld dat integratie van arbeidsmigranten is mislukt. De Haas stelt dat we af moeten van het framen van migratie als ‘een probleem dat opgelost moet worden’; migratie is een intrinsieke onderdeel  van veranderingsprocessen. De Haas stelt verder dat in het migratie debat een aantal hardnekkige migratiemythen centraal staan die doorbroken moeten worden..[Lees meer]


Komt er een vluchtelingendeal met Turkije?

16 maart 2016 | 1 Vandaag Buitenland

Gaat de vluchtelingendeal met Turkije er deze week nog komen? En als deze deal er komt, slagen Turkije en de EU er dan in om de komst van grote aantallen vluchtelingen naar Europa te stoppen? Morgen is er opnieuw een top in Brussel, premier Rutte heeft er vertrouwen in dat de deal vrijdag beklonken wordt, en zelfs al volgende week in kan gaan.

Vorige week kwam Turkije met de toezegging alle vluchtelingen die in Griekenland aankomen terug te willen nemen. In ruil daarvoor moet de EU dan voor elke vluchteling die Turkije terugneemt, 1 Syriër hervestigen in een Europees land. Daarnaast eist Turkije visumvrij reizen voor alle Turken door Europa, 6 miljard in totaal om de vluchtelingenstroom te stoppen en heropening van de gesprekken over een Turkse toetreding tot de EU. [Lees of kijk meer]


‘Wie zijn de vluchtelingen die naar Europa komen?’

15 augustus 2015 | NOS Nieuwsuur 

Het is het grootste thema in de Europese politiek, en bijna dagelijks in het nieuws: het vluchtelingenprobleem. De beelden van volgeladen bootjes in de Middellandse Zee, en de tentenkampen in Calais kent iedereen.

Maar hoe groot is het vluchtelingenprobleem? Wie zijn de mensen die naar Europa komen? En zijn migranten tegen te houden door grenscontroles of een muur? Daarover debatteren Hein de Haas, hoogleraar migratie sociologie en Malik Azmani, VVD-Kamerlid en woordvoerder migratie.. [Lees meer]


‘Hoe harder je erop inhakt, hoe groter de markt voor smokkel’

13 mei 2015  |  Pieternel Gruppen voor Trouw

Met strengere grenscontroles steekt Europa zijn kop in het zand, zegt migratiedeskundige Hein de Haas van de Universiteit van Oxford en de Universiteit van Maastricht.

Waaromwerken strenge controles en regels niet volgens u?

“Dat hebben we de laatste 25 jaar kunnen zien. In de beeldvorming lijkt het alsof de boten met migranten een nieuw fenomeen zijn, ontstaan door de Arabische Lente en de problemen in Libië, maar dat is volstrekte onzin. Het startschot voor illegal bootmigratie is al een kwarteeuw geleden gegeven toen Zuid-Europese landen een visumplicht invoerden voor Noord-Afrikanen. Daarvoor reisden zij vaak als seizoensarbeiders heen en weer. Velen besloten te blijven, toen het pendelen lastiger voor hen werd gemaakt.[ Download het artikel ]


‘Laat migratie de vrije loop’
16 mei 2015  |  Marc Leijendekker voor NRC Weekend

Europa probeert op verschillende manieren een antwoord te vinden op de rampen met bootvluchtelingen. Maar achter veel van die maatregelen zit een denkfout, zegt Hein de Haas, migratiedeskundige aan de Universiteiten van Oxford en Maastricht.

Hij wijst in zijn publicaties en op zijn blog regelmatig op een aantal misvattingen over migratie. In het licht van het deze week gepresenteerde Europese actieplan, gericht op verplichte spreiding van vluchtelingen over Europa en bestrijding van illegal migratie, springen er twee uit: de gedachte dat strengere controle zou leiden tot minder migranten. En de gedachte dat economische groei in de landen van herkomst leidt tot minder migratie. [ Download het artikel ]


Mythe van de Afrikaanse exodus
13 oct 2013  |  Fokke Obbema voor De Volkskrant Vonk

Europese politici plengden afgelopen week ‘krokodillentranen’ door hun medeleven met de slachtoffers van de bootramp bij Lampedusa vergezeld te laten gaan van een oproep tot scherper toezicht. ‘De illusie wordt zo gewekt dat met een ‘keiharde aanpak’ het probleem uit de wereld valt te helpen. Daar kan ik me echt kwaad over maken’, zegt Hein de Haas.

De 44-jarige migratie-onderzoeker, verbonden aan de universiteit van Oxford, ziet juist indie harde aanpak, waarbij de bootmigratie in de criminele sfeer wordt getrokken, een van de oorzaken van de bootdrama’s. ‘De kans dat mensen worden gered neemt erdoor af, omdat vissers en andere burgers niet het verwijt van ‘hulp aan illegale immigratie’ in de schoenen geschoven willen krijgen. [Download het artikel]


‘Meer controles maken de grens alleen maar gevaarlijker’
9 oct 2013  |  Marc Leijendekker voor NRC

Meer controle op de Middellandse Zee? Dat is onzinnig, onhaalbaar, en contraproductief, zegt Hein de Haas, directeur van het International Migration Institute aan de universiteit van Oxford en hoogleraar migratiestudies aan de Universiteit van Maastricht. „Ik zeg niet dat grenscontroles onzin zijn. Maar met de verder gaande militarisering daarvan span je het paard achter de wagen.” In een telefonisch interview komt hij keer op keer terug op zijn centrale stelling: migratie heeft fundamentele oorzaken en het is een illusie dat je die kunt oplossen met alleen maar grenscontroles. Wie nu naar de Middellandse Zee kijkt, kijkt de verkeerde kant op, want de meeste illegale migranten zijn op een reguliere wijze Europa ingereisd en langer gebleven dan hun visum toestond. [Download het artikel]


Hein de Haas over factoren van migratie
27 feb 2012 | Me Judice economen in debat

Beleid voor migratie spitst zich vooral toe op selectie en daar valt nog veel te leren van Canada en Australië, stelt Hein de Haas, co-director van het International Migration Institute van de Universiteit van Oxford. Economische factoren spelen een beslissende rol voor migratie. Vraag uit de arbeidsmarkt zal migratie stimuleren en daar helpt beleid niets aan. De enige manier om migratie echt tegen te gaan, is de economie te gronde te richten!


‘Halveren instroom is kansloos’
28 mei 2011 | Peter Giesen voor De Volkskrant

Hoe lang kunnen we nog door Europa reizen zonder ons paspoort te laten zien of de kofferbak van onze auto open te maken? De Denen willen de permanente grenscontrole herinvoeren. Aan de andere kant van Europa hielden de Fransen Italiaanse treinen tegen, op zoek naar Tunesische migranten die een visum hadden gekregen. Loopt het verdrag van Schengen, het meest zichtbare symbool van de Europese integratie, gevaar? Heeft het vrij verkeer van personen en goederen in Europa zijn langste tijd gehad?

Ach, het zijn allemaal manoeuvres voor de publieke tribune, zegt Hein de Haas, een Nederlandse geograaf en antropoloog die migratievraagstukken onderzoekt aan de Universiteit van Oxford. Vorige week was hij even in Nederland op uitnodiging van de Society for International Development. ‘Het zijn speldenprikken. Er bestaat een beeldvorming dat we worden overspoeld door vluchtelingen. Dat klopt niet, maar politici willen stoer overkomen. Maar ik geloof niet dat het verdrag van Schengen gevaar loopt. Het levert veel te veel economische schade op als het grensverkeer wordt platgelegd om iedereen te controleren.’ [ Download het artikel ]


Migratie naar Europa valt niet tegen te houden

9 mei 2009 | NRC Handelsblad

Is vrije migratie een bedreiging van de verzorgingsstaat? Of zorgt vrije migratie voor meer welvaart doordat vraag en aanbod van arbeid zo op elkaar kunnen aansluiten? Alleen al het stellen van deze vragen is in zekere zin bevrijdend. Het Europese, maar zeker het Nederlandse debat over migratie wordt gevoerd vanuit een schuttersputje. De aandacht gaat uit naar beheersing en beperking. Waarbij ‘migranten’ doorgaans als profiteurs worden afgeschilderd – cultureel een bedreiging, economisch een verliespost en sociaal ongewenst. Dat Nederland (en Europa) niet gewend is grote groepen migranten op te nemen, kan deze houding verklaren. Voor Europeanen lag ‘de Nieuwe Wereld’ altijd elders.[Download het artikel]