Articles in Turkish Language

Marie-Laurence Flahaux and Hein de Haas, African Migration: trends, patterns, drivers, Comparative Migration Studies, 2016, 4:1, Çev. Ismail Ermağan-Duygu Kutlu, Afrida’da Göç: Eğilimler-Yapılar-Belirleyenler, iç: Dünya Siyasetinde Afrika 5, Nobel Yayınları, 2018, s. 197-232.